business plan treeSom lantbrukare behöver du en marknadsplan och en affärsplan. Många har målsättningen tydligt i huvudet men i takt med att företaget växer kan det vara bra att dokumentera detta och dessutom skapa riktlinjer för företaget som alla eventuella anställda ska följa. Det är även en fördel att ha en nedskriven affärsplan när man exempelvis behöver ta lån och dividera med banken på olika plan. Det gäller främst när man som företagare ska göra nya satsningar för lantbruket. Genom att man ser till att man har en nedskriven affärsplan kan man se till att övertyga bankmän och olika direktörer om att satsningen som man vill göra faktiskt kommer att vara lönsam för företaget. Annars är det svårt att ta lån.

Som lantbrukare kan det ibland vara svårt att separera på lantbruket och företaget. Det är trots allt ett och samma men i lantbruket investerar man ofta sina känslor personligen. Det blir helt enkelt ett personligt projekt där du har hand om gården och ibland när känslor är inblandade kan det vara svårare att ta kloka beslut och dessutom att visa andra människor att det är just smarta satsningar som du har tänkt dig att göra för ditt företag. Även där är affärsplanen mycket viktig. Med hjälp av den kan du visa dina framtidsplaner och dina visioner för företaget och på så sätt även övertyga andra om att du faktiskt gör kloka investeringar.

Ta gärna hjälp av en konsult när du ska skapa din affärsplan. På så sätt kommer du att få den nedtecknad tydligt för att enkelt kunna visa andra hur det egentligen ser ut. Det ger dig även en möjlighet att mer självsäkert berätta om den när du även har dokument som du kan hänvisa till. Generellt sett är det aldrig till ett företags nackdel att ha en tydlig affärsplan.