start-or-buy-a-farmNär man funderar på att starta eller köpa ett lantbruk är det ofta många frågor uppstår. När man är ny inom en bransch är det inte ovanligt att man inte har full koll och det mesta lär man sig med tidens gång och när erfarenheten byggs på. Det kan dock vara klokt att ta hjälp av någon som kan i början för att man ska komma igång och få en lönsam verksamhet. Även när det gäller lantbruk finns det många juridiska avtal och även skatter som man måste känna till, men det finns även stöd som man kan söka som ny lantbrukare för att få en kick i verksamheten.

Det är viktigt att du ser till att du har alla tillstånd som krävs för just din typ av verksamhet, tex djurhållning, åkerbruk, mjölktillverkning, och även att du har en tydlig målsättning med fokus framåt. På så sätt har du alla förutsättningar för att du ska kunna lyckas med ditt lantbruk. Ibland är det enklare att ta över ett befintligt lantbruk än att börja om på egen hand och helt från start. Du gör klokt i att rådgöra med en jurist innan du startar upp eller tar över ett lantbruk, det är viktigt att alla papper blir rätt direkt. Sen är det även klokt att ta rådgivning inom företaget. Se även till att prata med erfarna lantbrukare som kan ge dig de råd och tips som du behöver inom området.

Du bör ha i åtanke att när det gäller lantbruk kan det finnas många oförutsedda uppgifter, och du bör ha en budget som täcker dem. Det är även viktigt att du kommer ihåg att titta på rätt typ av försäkringar för ditt lantbruk. Även detta kan du få hjälp med. Kontakta även en revisor i början så att inget viktigt förbises.