agriculture-hunting-and-forestryJordbruk, jakt samt skogsbruk är av naturliga skäl förlagda i landsortsmiljöer. Tvärtemot vad många tror ökar faktiskt arbetstillfällena istället för att minska och det är på grund av ett växande samhälle. Tillväxten för jordbruk går långsamt men trots det ökar den istället för att minska, som är fallet med många andra av områdena på Sveriges arbetsmarknad. Jordbruk, jakt och skogsbruk är de branscher som ger näst flest arbetstillfällen på marknaden och bäst lyckas de som startar ett företag inom denna bransch. Det finns även många anställda som arbetar inom branschen och arbetstillfällena är många. Det är en bransch som kommer att fortsätta öka successivt och även om det går långsamt är det en investering att öppna ett företag i jordbruk, jakt, skogsbruk eller lantbruk.

Just inom jordbruk har de flesta företagare få eller inga anställda. Det beror givetvis på hur stort företag man har och det kan vara näst intill omöjligt att sköta en gård på egen hand. Detsamma gäller även skogsbruk och det är vanligt att man får ta in människor med olika typer av erfarenhet för att man ska kunna avverka skog och mark på ett bra sätt och även se till att det kommer upp nytt virke i framtiden, genom nyplanterad skog. Det gäller att man hela tiden tar hand om marken som man har när man sysslar med någonting inom jordbruk. Det är nämligen den som man lever på och skördar av. Därför är bönder mycket viktiga för framtiden. Genom att vi fortfarande har jordbruk ser vi även till att stora delar av marken får vara oberörd från byggnader och där jordbruken finns som bransch finns det även ofta väldigt mycket natur. De som avverkar skog ser även till att det växer upp ny skog till exempel. Det är ett ansvar skogsägaren har, annars skulle företaget få lägga ner.