Det är allvarligt att många jordbrukare har dålig ekonomi. De är vi jordbrukare som driver Sverige framåt. Utan oss hade svenskarna inte haft mat på bordet. Och utan mat hade inte Sverige fungerat. Alla som levde under andra världskriget kan skriva under på att vi människor behöver ordentligt med mat. De var några svår år med matransons kort. Man var tvungen att ha dessa kort för att få köpa mjölk, ägg, socker och många andra livsmedel.

Ändå fortsätter regeringen att försämra ekonomin ytterligare för jordbrukare. Numera är de ännu svårare att få befrielse från energi- och koldioxidskatten på bränsle. Alla jordbrukare som är försatta i konkurs eller har allvarliga ekonomiska svårigheter får inte längre befrias från skatten. Den slår alltså som hårdast på de jordbrukare som har de ekonomiskt allra tuffast. De gör i slutändan att jordbrukare kommer låna pengar utan inkomst. De är svårt att säga varför man väljer att ta bort befrielsen just från jordbrukare som har de tufft ekonomiskt.

Nu är det en ny skattehöjning som kommer drabba jordbrukare hårt. De 3:12 utdelningsreglerna planerar man att höja utdelningsskatten på. Idag beskattas man 20% på utdelningen. I det nya förslaget skall man istället beskattas med 25%. Det är en väldigt hög höjning på hela 20%. Det är inte de ända man försämrar för småföretagarna. Jordbrukare som går i pension brukar ofta sälja sin verksamhet för 5-15 miljoner kronor. Dessa pengar har de arbetat hårt för varje dag på gården. Det är inte så att jordbrukare går och tjänar massa snabba pengar. Det är mycket svett och tårar för dessa pengar och tuffa ekonomiska år. Just nu beskattas man 30% över 5 330 000 kr vid försäljning. De nya reglerna är att skattesatsen ändras från 30% till 25%. Men samtidigt ökar taket till 6 150 000 kr. De gör att många lantbrukare kommer att få mindre över efter skatten efter en försäljning.

Det är allvarligt hur man beskattar och gör de sämre för oss jordbrukare när det är vi som matar politikerna.

Kosa i solnedgång