rural-developmentLandsbygdsutveckling innebär att man tar en titt på varje bygds unika förutsättningar och därefter tar tillvara på dem och bidrar därmed till bygdens utveckling. Man vill att det ska bli lättare att driva företag ute på bygden samtidigt som man vill stötta nya typer av idéer som kommer från olika aktörer. Det innebär även att man ser till att stötta olika evenemang. Det handlar helt enkelt om att man investerar i människor och i idéer som har som mål att utveckla landsbygden och miljön. Målet är att man ska utveckla lantbruket, göra det enklare att skapa egna företag, skydda miljön och skapa fler jobb.

Olika regioner runt om i landet har olika budgetar för att främja landsbygden. För de flesta kan man vända sig direkt till kommunen i det län som man befinner sig i och därefter ansöka om ett stöd. Man kan få hjälp med att skicka in sin ansökan. Det finns sällan några speciella krav för att man ska få stödet beviljat utan så länge man är med och har en affärsplan som kommer att utveckla bygden är det sannolikt att man även kan få bidrag till att göra det. Det är i dagsläget mycket viktigt att skapa ett mer hållbart jordbruk och även skapa fler jobb på landsbygden.

Det sker en stor satsning på att odla lokalt och att framför allt handla lokalt. Även ekologiskt jordbruk har blivit allt större och allt fler väljer att satsa på det. Ekologiskt innebär dessutom att djuren får det ännu bättre och att det är bättre arbetsförhållanden för de som arbetar. Många väljer att syssla med både ekologiskt jordbruk och med vanligt jordbruk. Därefter är det konsumenterna som tar det slutgiltiga beslutet när de står ute i affären och väljer om de vill handla ekologiskt eller om de inte vill göra det.